loading...
  Prawo i Finanse
  Leśnictwo
  Rośliny
  Uprawa

Porady

loading...
Porady

Maszyny

loading...
Maszyny
Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Okazuje się, że zalesienie pola może wiązać się z otrzymaniem pomocy w ramach działania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych”. Pamiętać należy o złożeniu wniosku o dotację, którą otrzymać mogą jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne województw, gmin i powiatów, a także rolnicy. Dlaczego warto skorzystać z takiego wsparcia? Z czym wiąże się zalesienie pola?

Zalesienie pola - o czym pamiętać?

W przypadku chęci przystąpienia do zalesienia pola, rolnik może ubiegać się o wsparcie w formie następujących premii; premii zalesieniowej, pielęgnacyjnej lub w ramach wsparcia na zalesienie. Ta ostatnia kwestia dotyczy jednorazowej oraz zryczałtowanej płatności związanej z poniesionymi kosztami wykonania zalesienia (a także ewentualnego ogrodzenia lub zabezpieczenia drzewek palikami), przeliczając na hektary gruntu. Wsparcie wypłacane jest w pierwszym roku zalesienia, o czym warto pamiętać. Ponadto, pomoc na zalesienie udzielona zostaje w całym okresie programowania rolnikom, którzy posiadają powierzchnię pola nie większą niż 20 hektarów.

 

Złożenie wniosku

Złożenie wniosku o wsparcie na zalesienie odbywać się powinno osobiście lub przez uprawnioną osobą. Możemy także wysłać wniosek pocztą (listem poleconym) lub złożyć go elektronicznie (na elektroniczną skrzynkę podawczą). Pamiętajmy o dokładnym zawarciu niezbędnych danych i wszelkich informacji, które są potrzebne w dokumentacji. Następnie wniosek w określonym czasie zostaje precyzyjnie rozpatrzony i dochodzi d o podjęcia decyzji o udzieleniu wsparcia. 

Zalesienie pola

Zalesienie gruntów rolnych jest bardzo często stosowane przez rolników, którzy posiadają nieurodzajne pola. Jeśli zdecydujemy się na taki krok, otrzymać możemy pomoc na wykonanie zalesienia, co jest ogromnym plusem. Warto zatem skorzystać z pomocy w zakresie zalesienia, co pozwoli nam zaoszczędzić i sprawnie wykonać wszelkie czynności. Na sadzenie lasów każdego roku Unia Europejska przyznaje Polsce określone stawki pieniężne, z których z powodzeniem korzystają także rolnicy. 

Komentarze