Prawo i finanse

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Długość sieci kanalizacyjnej w polskich miastach i wsiach z roku na rok rośnie, rozbudowa nabiera tempa - to cieszy. Wszędzie tam, gdzie sieć jeszcze nie dotarła, ścieki nadal odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników (szamba) lub coraz częściej do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

technologie
Czy klasyczny cytat na temat znaczenia maszyn z jednej z powieści science fiction Lema był przepowiednią? Nie da się ukryć, że nowoczesne technologie zmieniły całkowicie jakość i styl pracy oraz wpłynęły bez wątpienia na jej precyzję. A to w rachunkowości wartości na wagę złota. Dawniej – zawód księgowego kojarzył się z tonami segregatorów zalegających na biurkach i regałach – dziś do prowadzenia pełnej księgowości wystarczy tylko komputer z podłączeniem do sieci. 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

wypadek a renta
Roszczenia odszkodowawcze to jedna z najczęstszych przyczyn, dla której osoby poszkodowane wstępują na drogę sądową. Zaniżanie wysokości odszkodowania lub odmowa jego wypłaty wynikają z licznych przesłanek, którymi kierują się towarzystwa ubezpieczeniowe, chociaż nie zawsze mają one pokrycie z rzeczywistością. Wysokość i rodzaj świadczenia, które przysługuje poszkodowanemu zależą od rozmiaru szkody i okoliczności zdarzenia, w którym powstała dana szkoda. Jeśli w wyniku wypadku osoba ubezpieczona odniosła obrażenia, uniemożliwiające jej wykonywanie pracy zarobkowej, może się ona ubiegać o przyznanie renty z OC sprawcy.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
zasiłek
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany dla częściowego pokrycia wydatków koniecznych dla zapewnienia opieki i pomocy osobie, która ze względu na swoją niepełnosprawność ma ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji i w związku z tym wymaga takiej opieki. Potrzeby osoby opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny rosną wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem cen na produkty spożywcze, leki i usługi. Dla zapewnienia im normalnego bytu i możliwości specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji, kwota tego świadczenia systematycznie rośnie.