Prawo i finanse

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

technologie
Czy klasyczny cytat na temat znaczenia maszyn z jednej z powieści science fiction Lema był przepowiednią? Nie da się ukryć, że nowoczesne technologie zmieniły całkowicie jakość i styl pracy oraz wpłynęły bez wątpienia na jej precyzję. A to w rachunkowości wartości na wagę złota. Dawniej – zawód księgowego kojarzył się z tonami segregatorów zalegających na biurkach i regałach – dziś do prowadzenia pełnej księgowości wystarczy tylko komputer z podłączeniem do sieci. 

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

wypadek a renta
Roszczenia odszkodowawcze to jedna z najczęstszych przyczyn, dla której osoby poszkodowane wstępują na drogę sądową. Zaniżanie wysokości odszkodowania lub odmowa jego wypłaty wynikają z licznych przesłanek, którymi kierują się towarzystwa ubezpieczeniowe, chociaż nie zawsze mają one pokrycie z rzeczywistością. Wysokość i rodzaj świadczenia, które przysługuje poszkodowanemu zależą od rozmiaru szkody i okoliczności zdarzenia, w którym powstała dana szkoda. Jeśli w wyniku wypadku osoba ubezpieczona odniosła obrażenia, uniemożliwiające jej wykonywanie pracy zarobkowej, może się ona ubiegać o przyznanie renty z OC sprawcy.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
zasiłek
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany dla częściowego pokrycia wydatków koniecznych dla zapewnienia opieki i pomocy osobie, która ze względu na swoją niepełnosprawność ma ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji i w związku z tym wymaga takiej opieki. Potrzeby osoby opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny rosną wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem cen na produkty spożywcze, leki i usługi. Dla zapewnienia im normalnego bytu i możliwości specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji, kwota tego świadczenia systematycznie rośnie.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
zasiłek opiekuńczy
Choroba członka rodziny, która uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie, wiąże się zwykle z koniecznością sprawowania nad nią stałej opieki. Nie zawsze jest to łatwe, tym bardziej jeśli jesteśmy zmuszeni zrezygnować z wykonywania obowiązków służbowych, co wiąże się z utratą stałego źródła utrzymania. Jeśli występuje konieczność sprawowania takiej stałej opieki nad chorą osobą, pracownik może liczyć na otrzymanie rekompensaty finansowej za czas niemożliwości wykonywania obowiązków zawodowych. Zasiłek opiekuńczy, bo o nim mowa, jest wypłacany przez ZUS pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Kto może liczyć na taką pomoc ze strony państwa?