Prawo i finanse

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

wypadek a renta
Roszczenia odszkodowawcze to jedna z najczęstszych przyczyn, dla której osoby poszkodowane wstępują na drogę sądową. Zaniżanie wysokości odszkodowania lub odmowa jego wypłaty wynikają z licznych przesłanek, którymi kierują się towarzystwa ubezpieczeniowe, chociaż nie zawsze mają one pokrycie z rzeczywistością. Wysokość i rodzaj świadczenia, które przysługuje poszkodowanemu zależą od rozmiaru szkody i okoliczności zdarzenia, w którym powstała dana szkoda. Jeśli w wyniku wypadku osoba ubezpieczona odniosła obrażenia, uniemożliwiające jej wykonywanie pracy zarobkowej, może się ona ubiegać o przyznanie renty z OC sprawcy.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
zasiłek
Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany dla częściowego pokrycia wydatków koniecznych dla zapewnienia opieki i pomocy osobie, która ze względu na swoją niepełnosprawność ma ograniczoną zdolność do samodzielnej egzystencji i w związku z tym wymaga takiej opieki. Potrzeby osoby opiekującej się niepełnosprawnym dzieckiem lub innym członkiem rodziny rosną wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz wzrostem cen na produkty spożywcze, leki i usługi. Dla zapewnienia im normalnego bytu i możliwości specjalistycznego leczenia oraz rehabilitacji, kwota tego świadczenia systematycznie rośnie.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
zasiłek opiekuńczy
Choroba członka rodziny, która uniemożliwia mu normalne funkcjonowanie, wiąże się zwykle z koniecznością sprawowania nad nią stałej opieki. Nie zawsze jest to łatwe, tym bardziej jeśli jesteśmy zmuszeni zrezygnować z wykonywania obowiązków służbowych, co wiąże się z utratą stałego źródła utrzymania. Jeśli występuje konieczność sprawowania takiej stałej opieki nad chorą osobą, pracownik może liczyć na otrzymanie rekompensaty finansowej za czas niemożliwości wykonywania obowiązków zawodowych. Zasiłek opiekuńczy, bo o nim mowa, jest wypłacany przez ZUS pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Kto może liczyć na taką pomoc ze strony państwa?

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

kredyt
Kredyty we franku szwajcarskim jeszcze kilkanaście lat temu było dość łatwo uzyskać i cieszyły się dużą popularnością, obecnie są przyznawane wyłącznie osobom zarabiającym w tej walucie. Temat kredytów frankowych jest jednak wciąż aktualny i wywołuje skrajne emocje. Nagły wzrost zadłużenia frankowiczów to główne tło dla rozgrywających się tragedii ludzkich, którzy stracili oszczędności życia. Mimo, że banki umyły ręce od całej sytuacji, to frankowicze coraz częściej dochodzą swych praw w sądzie.