Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Długość sieci kanalizacyjnej w polskich miastach i wsiach z roku na rok rośnie, rozbudowa nabiera tempa - to cieszy. Wszędzie tam, gdzie sieć jeszcze nie dotarła, ścieki nadal odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników (szamba) lub coraz częściej do przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Czym są przydomowe oczyszczalnie

To instalacje, które umożliwiają nie tylko odebranie ścieków, ale także ich oczyszczenie i odprowadzenie do gleby lub zbiornika wodnego. Odprowadzone z gospodarstwa domowego ścieki trafiają w pierwszej kolejności do osadnika gnilnego, gdzie są oczyszczane w warunkach beztlenowych przez bakterie. W osadniku zachodzą także procesy sedymentacji, flotacji oraz fermentacji. Podczyszczone ścieki przekazywane są do drenażu rozprowadzającego i warstwy piasku, w którym bakterie tlenowe sprawiają, że system opuszczają ścieki oczyszczone w 95%.  Założenie tego przyjaznego środowisku rozwiązania, nieskomplikowanego w montażu, taniego i wygodnego w eksploatacji wymaga jednak nakładu finansowego.

 

Ile kosztuje taka instalacja?

Cena oczyszczalni uzależniona jest m.in. od: ilości osób zamieszkujących obiekt, ilości  i jakości odprowadzanych ścieków, rodzaju oczyszczalni (drenażowa, z filtrem piaskowym, ze złożem biologicznym, gruntowo-roślinna), kosztu materiałów, cennika wykonawcy. Generalizując można przyjąć, że widełki cenowe wynoszą 8 000 - 22 000 zł.

 

Czy można otrzymać dotacje?

Wszystkie inwestycje „eko” są wspierane i dofinansowywane przez gminy (w niektórych gminach dotacja na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (zakup elementów instalacji i ich montaż) stanowi 80% wydatków), województwa (wsparcie z WFOŚiGW w bieżącym roku wynosi 50%) Bank Ochrony Środowiska (kredyty i pożyczki na preferencyjnych warunkach), Unię Europejską (środki pomocowe). Warto zorientować się skąd możemy otrzymać największą dotację i jakie warunki należy spełnić, by środki zostały wypłacone.

 

Jak otrzymać w 2023?

By otrzymać dotacje na oczyszczalnie przydomowe należy złożyć wniosek i komplet dokumentów. Każda z instytucji ma własne wymagania, ale wśród nich na pewno znajdzie się akt własności nieruchomości czy zaświadczenie o zameldowaniu. Dotacje przyznawane są tylko na nierozpoczęte inwestycje (nie można wystąpić o dofinansowanie instalacji rozpoczętych lub zakończonych) i można je otrzymać tylko na elementy systemu spełniające normy europejskie oraz znakowane znakiem bezpieczeństwa CE. Dotacje nie zostaną przyznane gospodarstwom, dla których istnieje plan przyłączenia do sieci kanalizacyjnej.