Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

wypadek a renta
Roszczenia odszkodowawcze to jedna z najczęstszych przyczyn, dla której osoby poszkodowane wstępują na drogę sądową. Zaniżanie wysokości odszkodowania lub odmowa jego wypłaty wynikają z licznych przesłanek, którymi kierują się towarzystwa ubezpieczeniowe, chociaż nie zawsze mają one pokrycie z rzeczywistością. Wysokość i rodzaj świadczenia, które przysługuje poszkodowanemu zależą od rozmiaru szkody i okoliczności zdarzenia, w którym powstała dana szkoda. Jeśli w wyniku wypadku osoba ubezpieczona odniosła obrażenia, uniemożliwiające jej wykonywanie pracy zarobkowej, może się ona ubiegać o przyznanie renty z OC sprawcy.

 

Renta alimentacyjna - kiedy przysługuje?

Nie każde zdarzenie kwalifikuje do otrzymania renty alimentacyjnej, nie każdej osobie poszkodowanej zatem może zostać przyznana. Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie opinii rzeczoznawcy wydaje opinię na temat rozmiaru szkody oraz jej wpływu na zdrowie poszkodowanego i konsekwencji dla jego sytuacji materialnej. Mówiąc precyzyjniej, rentę wypłaca się wówczas, gdy poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej. Wysokość renty natomiast powinna być adekwatna do rozmiaru poniesionych strat i pokrywać koszty specjalistycznego leczenia, rehabilitacji, a także dojazdu do konkretnych ośrodków medycznych. Renta jest wreszcie podstawowym źródłem utrzymania dla osoby, która utraciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy i nie ma możliwości podjąć nową.

Warto wiedzieć, że renta nie przepada wraz ze śmiercią osoby ubezpieczonej, tylko przechodzi na jej rodzinę i to ona może wnioskować o wypłatę świadczenia. Takie odszkodowanie nosi nazwę renty alimentacyjnej, a zasady jej przyznawania są zawarte w Kodeksie Cywilnym, co oznacza że jej wypłata jest prawnie uregulowana.

 

Kiedy kapitalizacja renty ma sens?

Zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo i dotyczy konkretnych przypadków. Mogą się o nie starać osoby, które w wyniku wypadku odniosły na tyle duże obrażenia, że uzyskały grupę inwalidzką. Takie jednorazowe świadczenie ma na celu pomoc w przekwalifikowaniu się zawodowemu w celu podjęcia innej pracy, w której wykonywaniu nie przeszkadza ograniczenie fizyczne. Kapitalizacja renty ma sens wówczas, gdy poszkodowany ma konkretny plan na powrót do życia zawodowego, a jego realizacja jest kosztowna, dotyczy to zatem kursów zawodowych, szkoleń, a także studiów kierunkowych. Oprócz tego, kapitalizacja renty może być dobrym rozwiązaniem, gdy planujemy inwestycję w celach zarobkowych. Najlepszym przykładem może być zakup nieruchomości w celu uzyskiwania przychodów z jej wynajmu albo rozkręcenie własnej działalności gospodarczej. Ten spory zastrzyk gotówki pozwoli nie tylko wrócić do życia zawodowego, ale też może podwyższyć standard życia osoby, która w wyniku wypadku straciła sprawność fizyczną.

 

Starasz się o rentę? Musisz to wiedzieć!

To, w jakiej wysokości dostaniesz rentę, jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od konkretnego przypadku. Pod uwagę jest brany aktualny stan zdrowia, sytuacja materialna, a także perspektywy na uzyskiwanie stałego zarobku i szansa na stałe zatrudnienie.Jej wysokość powinna być adekwatna do potrzeb osoby ubezpieczonej i powinna pokrywać konieczne wydatki nie tylko na życie, ale też na leczenie i rehabilitację. Z tego względu, należy przedstawić ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty, potwierdzające wszystkie te kwestie. 

przyznanie renty alimentacyjnej mogą ubiegać się również osoby, względem których w sposób naturalny ciąży obowiązek alimentacyjny. Mogą to zatem być osoby z najbliższego otoczenia ubezpieczonego, takie jak małżonek lub małżonka, dzieci, ale również rodzice i rodzeństwo, które z jakiegoś powodu nie mogą wykonywać pracy zarobkowej i wraz ze śmiercią swojego żywiciela, tracą środki do życia.

 

wypadek a renta
Roszczenia odszkodowawcze to jedna z najczęstszych przyczyn, dla której osoby poszkodowane wstępują na drogę sądową. Zaniżanie wysokości odszkodowania lub odmowa jego wypłaty wynikają z licznych przesłanek, którymi kierują się towarzystwa ubezpieczeniowe, chociaż nie zawsze mają one pokrycie z rzeczywistością. Wysokość i rodzaj świadczenia, które przysługuje poszkodowanemu zależą od rozmiaru szkody i okoliczności zdarzenia, w którym powstała dana szkoda. Jeśli w wyniku wypadku osoba ubezpieczona odniosła obrażenia, uniemożliwiające jej wykonywanie pracy zarobkowej, może się ona ubiegać o przyznanie renty z OC sprawcy.

 

Renta alimentacyjna - kiedy przysługuje?

Nie każde zdarzenie kwalifikuje do otrzymania renty alimentacyjnej, nie każdej osobie poszkodowanej zatem może zostać przyznana. Przedstawiciel towarzystwa ubezpieczeniowego na podstawie opinii rzeczoznawcy wydaje opinię na temat rozmiaru szkody oraz jej wpływu na zdrowie poszkodowanego i konsekwencji dla jego sytuacji materialnej. Mówiąc precyzyjniej, rentę wypłaca się wówczas, gdy poszkodowany utracił częściowo lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej. Wysokość renty natomiast powinna być adekwatna do rozmiaru poniesionych strat i pokrywać koszty specjalistycznego leczenia, rehabilitacji, a także dojazdu do konkretnych ośrodków medycznych. Renta jest wreszcie podstawowym źródłem utrzymania dla osoby, która utraciła możliwość wykonywania dotychczasowej pracy i nie ma możliwości podjąć nową.

Warto wiedzieć, że renta nie przepada wraz ze śmiercią osoby ubezpieczonej, tylko przechodzi na jej rodzinę i to ona może wnioskować o wypłatę świadczenia. Takie odszkodowanie nosi nazwę renty alimentacyjnej, a zasady jej przyznawania są zawarte w Kodeksie Cywilnym, co oznacza że jej wypłata jest prawnie uregulowana.

 

Kiedy kapitalizacja renty ma sens?

Zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo i dotyczy konkretnych przypadków. Mogą się o nie starać osoby, które w wyniku wypadku odniosły na tyle duże obrażenia, że uzyskały grupę inwalidzką. Takie jednorazowe świadczenie ma na celu pomoc w przekwalifikowaniu się zawodowemu w celu podjęcia innej pracy, w której wykonywaniu nie przeszkadza ograniczenie fizyczne. Kapitalizacja renty ma sens wówczas, gdy poszkodowany ma konkretny plan na powrót do życia zawodowego, a jego realizacja jest kosztowna, dotyczy to zatem kursów zawodowych, szkoleń, a także studiów kierunkowych. Oprócz tego, kapitalizacja renty może być dobrym rozwiązaniem, gdy planujemy inwestycję w celach zarobkowych. Najlepszym przykładem może być zakup nieruchomości w celu uzyskiwania przychodów z jej wynajmu albo rozkręcenie własnej działalności gospodarczej. Ten spory zastrzyk gotówki pozwoli nie tylko wrócić do życia zawodowego, ale też może podwyższyć standard życia osoby, która w wyniku wypadku straciła sprawność fizyczną.

 

Starasz się o rentę? Musisz to wiedzieć!

To, w jakiej wysokości dostaniesz rentę, jest sprawą bardzo indywidualną i zależy od konkretnego przypadku. Pod uwagę jest brany aktualny stan zdrowia, sytuacja materialna, a także perspektywy na uzyskiwanie stałego zarobku i szansa na stałe zatrudnienie.Jej wysokość powinna być adekwatna do potrzeb osoby ubezpieczonej i powinna pokrywać konieczne wydatki nie tylko na życie, ale też na leczenie i rehabilitację. Z tego względu, należy przedstawić ubezpieczycielowi niezbędne dokumenty, potwierdzające wszystkie te kwestie. 

przyznanie renty alimentacyjnej mogą ubiegać się również osoby, względem których w sposób naturalny ciąży obowiązek alimentacyjny. Mogą to zatem być osoby z najbliższego otoczenia ubezpieczonego, takie jak małżonek lub małżonka, dzieci, ale również rodzice i rodzeństwo, które z jakiegoś powodu nie mogą wykonywać pracy zarobkowej i wraz ze śmiercią swojego żywiciela, tracą środki do życia.

 

Strona 2

Po czym rozpoznać dobre zamienniki tuszy do drukarek?

Ubiegasz się o zasiłek pielęgnacyjny? Musisz to wiedzieć!