Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Inwestycja w zielone źródła energii na wsi może znacząco wpłynąć na nasze środowisko, które wciąż ulega degradacji. Co ciekawe, transformacje energetyczne na szeroką skalę pokonać mogą recesję gospodarczą, jednocześnie hamując rozwój globalnego ocieplenia. Dlaczego warto postawić na zielone źródła energii na wsi?

Inwestycja w zielone źródła energii na wsi

Specjaliści jasno wskazują, że inwestycje w zielone źródła energii są ogromną szansą dla naszego kraju i środowiska. Zmiany tego typu z jednej strony mogą wiązać się ze stworzeniem wielu miejsc pracy, a także wzrostem PKB, a z drugiej strony pozwolą utrzymać globalne ocieplenie poniżej 2 stopni Celsjusza. To efektywne rozwiązanie stosowane jest coraz częściej na polskich wsiach.

 

Odnawialne źródła energii

Plany energetyczne dla polskich miast i wsi opierają się na eksploatacji węgla tak długo, jak to będzie możliwe, natomiast później stopniowo przechodzić będziemy na energię atomową. OZE coraz dynamiczniej rozwija się na wsiach, gdzie obserwujemy przykładowo zastosowanie programów Mój Prąd, bazujące na instalacji paneli fotowoltaicznych. Świadomość na wsiach wciąż rośnie, dlatego coraz więcej gospodarstw decyduje się na nowoczesne rozwiązania związane z zielonymi źródłami energii na wsi. Rozproszona energetyka to spora szansa na wzrost bezpieczeństwa energetycznego na tych obszarach. 

 

Czym są zielone źródła energii?

W przepisach prawnych dotyczących Odnawialnych Źródeł Energii, Prawo energetyczne wskazuje, że są to źródła, które wykorzystują energię promieniowania słonecznego, wiatru, fal, prądów morskich, wiatru, a także odnoszą się do energii uzyskiwaniem z biomasy, czy też biogazu wysypiskowego. Stwierdzić można, że zielone źródła energii są zatem związane z zasobami, które szybko się odnawiają. Państwa członkowskie UE w dzisiejszych czasach wskazują, że bardzo ważny jest nacisk na rozwój energetyki odnawialnej, który już możemy obserwować na wsiach w naszym kraju. Pozwalają one zaoszczędzić koszty i wpłynąć na postępujące zmiany klimatyczne.